Årsmöte Brännö ladgård

ÅRSMÖTE med FÖREDRAG

”De första människorna i skärgården”

Fil. dr. Ulf Ragnesten, arkeolog på Göteborgs stadsmuseum

Söndagen den 18 mars kl. 12.00 på Värdshuset.

Brännö Lagårds årsmöte, fika och föredrag. Medlemskap för 2018 kan lösas i dörren.

Läs mer på hemsidan: hembygd.se/branno

Mötet är för medlemmar i Brännö Lagård (och de som blir medlemmar i dörren; medlemsavgift för 2018 är 100 kr/person)